Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22
 Turystyka Gniezno
Powrót

Wawrzyn Polskiej Turystyki


ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Wawrzyn Polskiej Turystyki. Patronat medialny nad tym przedsięwzięciem pełni redakcja Miesięcznika branży turystycznej TTG Polska.Dynamiczny rozwój polskiej turystyki łączący się z wyzwalaniem nowych cennych inicjatyw w różnych regionach kraju, przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach, jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Inicjatywy te jednak muszą spotkać się z zainteresowaniem, co jest trudne na konkurencyjnym rynku. Dlatego też branży turystycznej potrzebna jest rzetelna, bezstronna ocena i akredytacja ze strony autorytetów i instytucji zewnętrznych. Współcześnie posiadanie certyfikatów jest postrzegane jako istotny element przewagi konkurencyjnej na rynku.

15 maja 2008 roku zainaugurowany został Ogólnopolski Program Certyfikacji WAWRZYN POLSKIEJ TURYSTYKI. Jego inicjatorem i organizatorem jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, uczelnia wyspecjalizowana od lat w kształceniu kadr dla turystyki, a także ekonomii i politologii.

Celem Programu Certyfikacji jest wyróżnianie i popularyzowanie wartościowych dokonań o charakterze gospodarczym i społecznym w dziedzinie turystyki, które mają wpływ na poprawę konkurencyjności oferty, jej jakości, a jednocześnie przyczyniają się do umacniania korzystnego wizerunku Polski jako ważnego kierunku wyjazdów turystycznych. Zdobywcami Certyfikatu ?Wawrzynu? mogą więc stać się te podmioty, które w szczególny sposób wpływają na kształtowanie społecznych i rynkowych relacji opartych na wzajemnych korzyściach kulturowych, prawnych i ekonomicznych. Organizatorzy programu chcą honorować w pierwszej kolejności tych, którzy przyczyniają się do poszerzania pozytywnych funkcji turystyki, zarówno w odniesieniu do konsumentów, jak też gospodarki rynkowej.

Rozpoczyna się pierwsza edycja Programu Certyfikacji ?Wawrzyn Polskiej Turystyki?, w której będą uczestniczyły przedsiębiorstwa gospodarki turystycznej osiągające dobre wyniki ekonomiczno-finansowe, oferujące atrakcyjne usługi na najwyższym poziomie i dobrze radzące sobie na konkurencyjnym rynku.

W pierwszym etapie organizatorzy Programu oczekują zgłoszeń ze strony przedsiębiorstw gospodarki turystycznej i wypełnienia ankiety samooceny ? w terminie do 30 września br. (ankieta ta dostępna jest na stronie www.wawrzynpolskiejturystyki.pl).

Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do drugiego etapu, spełniające warunki Programu ?Wawrzyn? zostaną poddane weryfikacji ze względu na efekty, jakie zgłoszone przez nie przedsięwzięcia przyniosły klientom i (lub) społeczności lokalnej.

Wśród korzyści z uczestnictwa w Programie należy wymienić: wzmocnienie pozycji firmy na rynku; zweryfikowanie i wspieranie procesów związanych z obsługą klienta; kształtowanie prestiżu firmy; ułatwianie pozyskiwania najlepszych pracowników; umacnianie pozycji firmy wobec konkurencji; uwiarygodnianie firmy jako partnera w biznesie, korzystanie z promocji prowadzonej przez organizatorów.

Najlepsi uzyskają Statuetki ?Wawrzyn Polskiej Turystyki? i Honorowe Certyfikaty Jakości; a także możliwość posługiwania się Godłem Programu w celach marketingowych przez jeden rok.

Wyróżnienia będą wręczane na uroczystej Gali Turystyki.


Danuta Kryszak07 Lipiec 2008