Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22
 Turystyka Gniezno
Powrót

Gnieźnieńska Konferencja ?Współczesne formy turystyki kulturowej na świecie i w Polsce? 21 ? 23 kwietnia 2009


W siedzibie Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w dniach 21-23 kwietnia 2009 r. w konferencji naukowej, zatytułowanej Współczesne formy turystyki kulturowej w Polsce i na świecie uczestniczyli naukowcy z prawie wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, w których prowadzone są badania lub zajęcia w zakresie turystyki kulturowej.

Ponadto, obradom Konferencji przysłuchiwali się (zabierając często głos w dyskusji) zaproszeni goście: przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej (Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i Starostwa Powiatowego w Gnieźnie) oraz organizacji turystycznych (OT Szlak Piastowski, Wielkopolska Organizacja Turystyczna), a także studenci turystyki kulturowej z GWSHM Milenium w Gnieźnie oraz Wydziału TiR AWF w Poznaniu.

Organizatorzy Konferencji postawili przed nią następujące zadania: dokonanie przeglądu form współczesnej turystyki kulturowej, analiza destynacji, treści i programów poszczególnych typów wypraw kulturowych oraz profilu ich uczestników, zaprezentowanie i omówienie polskiego potencjału w tej dziedzinie i stanu rozwoju poszczególnych form w naszym kraju, wskazanie szans wypływających z rozwijania turystyki kulturowej dla polskich regionów i mikroregionów. Zadania powyższe zostały podczas Konferencji zrealizowane.

Na program Konferencji złożyły się dłuższe wystąpienia (wykłady) z zakresu programu głównego oraz konwersatoria-warsztaty, obejmujące najważniejsze formy turystyki kulturowej, wreszcie także krótsze prelekcje, obejmujące większość pozostałych dziedzin tego segmentu aktywności turystycznej.

Wykłady zaprezentowali:

 1. dr hab. Agnieszka Niezgoda, dr Piotr Zmyślony (UE Poznań): Ekonomiczne aspekty turystyki kulturowej
 2. dr Armin Mikos v. Rohrscheidt (KulTour.pl, GWSHM Milenium Gniezno): Kulturowe podróże studyjne jako klasyczna forma turystyki kulturowej
 3. prof. dr hab. Kazimierz Ilski, mgr Paulina Ratkowska (UAM Poznań): Turystyka chronionego dziedzictwa kulturowego
 4. prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek, prof. dr hab. Jacek Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki): Turystyka kulturowa ? człowiek w miejskiej przestrzeni wymiany
 5. dr Karolina Buczkowska (AWF Poznań): Kulturowa turystyka eventowa
 6. dr Tadeusz Jędrysiak, Białystok: Turystyka muzealna dr Izabela Wyszowska (AWF Poznań): Turystyka kulturowa w Wielkopolsce

Tematyczne warsztaty konwersatoryjne poprowadzili:
 1. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski): Turystyka obiektów militarnych
 2. dr Sławoj Tanaś (Uniwersytet Łódzki): Tanatoturystyka
 3. prof. dr hab. Krzysztof Kaczmarek (UAM Poznań): Turystyka archeologiczna
 4. dr Andrzej Stasiak (Uniwersytet Łódzki): Turystyka literacka i filmowa
 5. dr R. Kurczewski, dr A. Machnik, mgr A. Basińska, mgr O. Smoleńska (AWF Poznań):
 6. Turystyka kulturowo-przyrodnicza
  dr Zygmunt Kruczek (AWF Kraków): Enoturystyka

Referaty wygłosili także:
 1. mgr Agnieszka Matusiak (Uniwersytet Śląski): Turystyka kulinarna
 2. mgr Paulina Koralewska (AWF Poznań): Turystyka obiektów industrialnych i technicznych
 3. mgr Magdalena Banaszkiewicz (UJ Kraków): Turystyka etniczna i sentymentalna
 4. mgr Aleksandra Wcisło, dr Karolina Buczkowska (AWF Poznań): Turystyka zjawisk paranormalnych i ezoteryczna
 5. dr Maria Zamelska, mgr Beata Kaczor (AWF Poznań): Turystyka kulturowa osób niepełnosprawnych
 6. Andrzej Leśniewski (GWSHM Milenium, Gniezno): Społeczne placówki muzealne zapleczem regionalnej turystyki kulturowej (na przykładzie Muzeum Regionalnego w Trzemesznie)

Efektem podjętej w związku z Konferencją współpracy naukowców stała się, wydana i zaprezentowana podczas niej, monografia pod redakcją dr Karoliny Buczkowskiej i dra Armina Mikosa von Rohrscheidt, zatytułowana Współczesne formy turystyki kulturowej. Książkę wydało Wydawnictwo AWF w Poznaniu, staraniem finansowym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Publikację prezentujemy w ?Nowościach wydawniczych? w aktualnym numerze ?Turystyki Kulturowej?.

Uczestnicy Konferencji, brali również udział w wieczornych eventach. Na Ostrowie Lednickim w dniu 21 kwietnia, gdzie obok wieczornego zwiedzania, zorganizowano biesiadę w piastowskim stylu. Natomiast w dniu 22 kwietnia zwiedzano katedrę gnieźnieńską. Zwiedzanie poprzedziły śpiewy chóralne, koncert organowy oraz czytana przez aktora teatru gnieźnieńskiego, poezja barokowa.

Organizatorami Konferencji byli: Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki AWF w Poznaniu, Wydział Kulturoznawstwa GWSHM Milenium w Gnieźnie, Powiat Gnieźnieński, Organizacja Turystyczna Szlaku Piastowskiego, Biuro KulTour.pl, miesięcznik ?Turystyka Kulturowa?, Muzeum Pierwszych Piastów Na Lednicy, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Źródło: http://turystykakulturowa.org/20 Maj 2009