Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22
 Turystyka Gniezno
Powrót

Otwarty Konkurs Ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego na rok 2010 pn. ?Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej?


Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie realizacji w/w zadania publicznego przez wybraną organizację pozarządową. Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2010 przeznaczył kwotę 100 tyś. złotych.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Termin realizacji zadania określa się od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Warunki realizacji zadania:

  • Wyznacza się termin składania ofert na dzień 30 listopada 2009 roku, do godz. 15.00.
  • Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 do Kancelarii Biura Podawczego.

Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Agnieszka Rzempała-Chmielewska ? Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 426 17 74

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się na tablicy ogłoszeń w holu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, przy ul. Sobieskiego 20 oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat-gniezno.pl oraz www.turystka.powiat-gniezno.pl

27 Październik 2009