Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22
 Turystyka Gniezno
Powrót

Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego


Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy informuje, iż laureatem pierwszej edycji "Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego" został profesor dr hab. Gerard Labudaprof. G. Labuda - maj 2008, fot. P. Namiota


Uchwała nr 1/2009
Kapituły ?Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego? z dnia 27. 10. 2009 roku

Na podstawie Uchwały nr 2694/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 12 czerwca 2009 r. ustanawiającej ?Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego? przyznawaną raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego; zgodnie ze Statutem Nagrody, na wniosek Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kapituła Nagrody w składzie: Arcybiskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego i Sekretarz Kapituły (obecni osobiście lub reprezentowani przez ich pełnomocników) w dniu 27 października 2009 r. za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego przyznała honorową


?Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego?, pierwszej edycji Panu Prof. dr. hab. Gerardowi Labudzie.

uzasadnienie

Profesor dr hab. Gerard Labuda należy do nestorów polskiej nauki historycznej. Urodzony w 1916 roku od ponad 70 lat niestrudzenie i z niedoścignioną maestrią bada trudne do odczytania dzieje Polski piastowskiej, Słowiańszczyzny, Wielkopolski , historii Kościoła w średniowieczu oraz średniowiecznej Europy. Wniósł też nieceniony wkład do badań nad życiem św. Wojciecha i św. Stanisława, wielokrotnie też podejmował wysiłki w promowaniu stołeczności Gniezna.

Pracę naukową prof. dr hab. Gerard Labuda do niedawna łączył z działalnością dydaktyczną, organizacyjno-naukową i społeczną. Jest nauczycielem i mistrzem kilku pokoleń historyków, wypromował niezliczoną liczbę magistrów, wielu doktorów, patronował wielu habilitacjom i procedurom profesorskim. Szereg Jego prac weszło do kanonu polskiej mediewistyki, które dla wielu pokoleń badaczy stanowią podstawę wyjściową ich pogłębionych analiz i syntez naukowych. Laureat Nagrody jest jednym z twórców poznańskiej szkoły mediewistycznej, a dla uczniów i admiratorów pozostaje niedoścignionym wzorem Uczonego i Człowieka.

Naukowy i dydaktyczny wkład prof. dr hab. Gerarda Labudy w upowszechnianiu wiedzy o roli dynastii piastowskiej wśród społeczeństwa jest olbrzymi stąd też przyznanie Panu Profesorowi honorowej ?Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego? jest jak najbardziej uzasadnione i wskazane.


09 Listopad 2009