Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22
 Turystyka Gniezno
Powrót

Powiat przy głównych ulicach w Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu


Od 1 kwietnia do 30 września 2012 roku w Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu na 16 nośnikach jest prowadzona kampania bilbordowa Powiatu Gniezno.

 

Kampania outdoor’owa powiatu jest realizowana w ramach projektu unijnego pn. „Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski”.

Wybór tych trzech miast jest zgodny z wynikami badań ruchu turystycznego w Wielkopolsce, z których wynika, że mieszkańcy Dolnego Śląska, Łódzkiego i Pomorza są turystami najchętniej i najliczniej przyjeżdżającymi do Wielkopolski (badania zostały przeprowadzone w roku 2011 na zlecenie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, jako jedno z zadań projektu unijnego w ramach działania 6.1 z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski” – dokument w wersji cyfrowej stanowi załącznik do materiału prasowego z konferencji prasowej).

Warto dodać, że wybrane miasta na przeprowadzenie kampanii outdoor’owej powiatu to trzy z sześciu miast, które wybrano również do realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej poprzez emisję spotu w telewizjach regionalnych (o czym mowa w pkt. IV niniejszego materiału). Warto zaznaczyć, że Gdańsk i Wrocław to również miasta, w których będą rozgrywane mecze Mistrzostw Europy EURO 2012.

Kampania outdoor’owa Powiatu Gnieźnieńskiego odbywa się za pośrednictwem trzech spójnych ze sobą reklam billbordowych o powierzchni 600 cm x 300 cm, wg następującej specyfikacji:

  • w Gdańsku 3 podwójne bilbordy ( 6 pojedynczych)
  • we Wrocławiu 3 podwójne bilbordy ( 6 pojedynczych)
  • w Łodzi 2 podwójne bilbordy ( 4 pojedyncze)


Wybrane lokalizacje w w/w miastach to takie, gdzie obserwuje się znaczący ruch tranzytowy z północy na południe kraju, i w drugą stronę. W projekcie założono, że reklama powiatu winna trafić do jak największej ilości osób w sposób jak najbardziej skuteczny, przez co będzie ona zlokalizowana na nośnikach przez okres 6 miesięcy (od 1 kwietnia do 30 września 2012).

Przypomnijmy, Powiat Gnieźnieński realizuje od początku stycznia 2011 roku projekt unijny pn. „Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 6.1 Turystyka, schemat II – promocja i informacja turystyczna. Wartość projektu na etapie jego opracowywania została oszacowana na poziomie 1 365 361 zł, z czego wysokość unijnego dofinansowania wynosi 85%. Projekt Powiatu Gnieźnieńskiego został oceniony przez Komitet Oceny Projektów, składający się z niezależnych ekspertów w dziedzinie turystyki, jako najlepszy w całym regionie, co zaowocowało pierwszym miejscem na liście projektów zarekomendowanych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Projekt składa się z kilku zadań, które będą realizowane do końca września 2013 roku.

Niezwykle ważnym aspektem projektu pn. „Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski” jest to, że projekt ten jest adresowany do mieszkańców Polski i potencjalnie zainteresowanych przyjazdem do Gniezna i Wielkopolski turystów z zagranicy. Odbiorcą niniejszego projektu nie są mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego.

Głównym przesłaniem projektu jest ugruntowanie marki Powiatu Gniezno na zewnątrz jako miejsca ‘gdzie powstała Polska’. Projekt ma rozbudzić w ostatecznych odbiorcach poszczególnych działań pozytywne uczucia i emocje, chęć bliższego poznania, umiejętność właściwego skojarzenia specyfiki miejsca, co ostatecznie ma wpłynąć na wzrost przyjazdów turystów do Gniezna i na Szlak Piastowski.