Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22
 Turystyka Gniezno
Powrót

Muzeum XXI wieku. Nowe narracje


Muzeum Początków Państwa Polskiego zaprasza na trzecie już spotkanie w ramach nowego cyklu wykładów „Muzeum XXI wieku. Nowe narracje”. Ich celem jest próba odpowiedzi na pytania: w jaki sposób zmieniają się polskie muzea historyczne, co decyduje o atrakcyjności i skuteczności przekazu narracyjnego i jaka powinna być nowoczesna formuła polskiego muzeum historycznego


Tym razem gościem będzie Alicja Knast, która opowie o głównych założeniach ekspozycji Muzeum Fryderyka Chopina, muzeum niezwykłego, pobudzającego wszystkie zmysły zwiedzających.

III wykład, 16 stycznia 2013 r., godz. 15.00
Muzeum Fryderyka Chopina: utwór otwarty, repryzowy czy cykliczny? Geneza narracji / Alicja Knast, Dyrektor Generalny Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich
Muzeum Początków Państwa Polskiego
Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1

Alicja Knast od stycznia 2009 roku do końca stycznia 2012 roku była kuratorem nowego Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie. W tym czasie, wraz ze swoim zespołem, była odpowiedzialna za stworzenie nowej ekspozycji, którą oficjalnie otwarto 1 marca 2010 r.

Główną ideą Muzeum Chopina jest nastawienie na indywidualne zwiedzanie i doświadczanie Chopina, dostosowane do wieku i preferencji odwiedzających. Ekspozycja tego Muzeum została rozmieszczona na czterech poziomach warszawskiego Pałacu Ostrogskich, włącznie z piwnicą. Na każdej kondygnacji czeka zwiedzających zestaw różnorodnie sprofilowanych informacji na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina. Poszczególne elementy audiowizualne ekspozycji zostały skonstruowane w taki sposób, aby w Muzeum każdy odnalazł coś dla siebie, zarówno szkolne wycieczki, artyści, studenci poszukujący pogłębionej wiedzy, jak i osoby zainteresowane epoką, w której żył Chopin. Organizowane są tu imprezy o charakterze artystycznym i edukacyjnym, jak np. koncerty znanych pianistów czy wykłady ekspertów z zakresu twórczości kompozytora.

Informacja na temat Muzeum Chopina
źródło: chopin.museum


Alicja Knast: ukończyła muzykologię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pracowała jako adiunkt w Muzeum Narodowym w Poznaniu, była też wykładowcą London Metropolitan University oraz pracownikiem naukowym na University of Plymouth. W styczniu 2009 r. objęła stanowisko kuratora Muzeum Fryderyka Chopina. Jest stypendystką Metropolitan Museum w Nowym Jorku oraz członkiem m.in. International Council of Museums (ICOM), w ramach którego działa w Polskim Komitecie Narodowym ICOM oraz w International Committee of Museums and Collections of Musical Instruments. W lutym 2012 roku objęła stanowisko Dyrektora Generalnego Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich (WG MHŻP) w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (SŻIH).

Muzeum XXI wieku. Nowe narracje

Muzealnictwo w Polsce w ostatnich dwóch dekadach jawi się jako jedno z najbardziej dynamicznie zmieniających się środowisk w obszarze kultury, a może w ogóle w obszarze instytucji społecznych. Miejsce prymarnego jeszcze do niedawna w hierarchii wartości muzealników eksponatu zajął w ostatnich latach zwiedzający. To jego potrzeby stają się rozpoznawać współczesne muzea, do oczekiwań zwiedzających próbują dostosować swoją ofertę programową. Skoro tak, powstaje pytanie, jakie w istocie są współczesne muzea, a także, jakie powinny być zdaniem zwiedzających. Z drugiej strony warto także zapytać o to, w jakim stopniu muzea mogą i powinni spełniać oczekiwania formułowane z zewnętrz, nie wyzbywając się swojej tożsamości.

Ideą cyklu „Muzeum XXI WIEKU. NOWE NARRACJE” jest przekonanie o doniosłej i niepowtarzalnej roli muzeów, których sens istnienia nie da się zastąpić przez żadne inne instytucje. Muzea są miejscem, w którym istotnie – zgodnie z sentencją obecną w pierwszym polskim muzeum, Świątynią Sybilli w Puławach - przeszłość łączy się z przyszłością. W sposób szczególny uwaga powyższa dotyka muzeów historycznych. Dlatego też, prezentując szczególnie atrakcyjne w naszym mniemaniu instytucje muzealne w Polsce mamy nadzieję przybliżać naszym odbiorcom dokonania tychże muzeów, a także starać się zasygnalizować kierunki, w jakich podążają zmagające się z wyzwaniami współczesności muzea historyczne.

Cykl został zaplanowany jako prezentacje kilku istotnych, jak sądzimy, muzeów historycznych w Polsce. Na koniec, korzystając z prawa gospodarza, pragniemy zaprezentować gnieźnieńskie Muzeum Początków Państwa Polskiego. Podsumowaniem całości stanie się książka, która będzie stanowić zapis wszystkich referatów wygłoszonych w cyklu Muzeum XXI WIEKU. NOWE NARRACJE”.

Gerard Radecki
Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego