Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22
 Turystyka Gniezno
Powrót

Fotografie Zygmunta Świechowskiego


Muzeum Początków Państwa Polskiego zaprasza na nową wystawę czasową. Tym razem będzie to prezentacja około 130 fotografii najważniejszych i najpiękniejszych przykładów średniowiecznej architektury powstałej we Francji i Wielkiej Brytanii.


Autorem zdjęć jest profesor Zygmunt Świechowski, historyk sztuki, jeden z najwybitniejszych znawców sztuki średniowiecznej. Wystawa powstała we współpracy z Muzeum Architektury we Wrocławiu. Jej otwarcie odbędzie się 18 stycznia o godzinie 15.00.

Profesor Zygmunt Świechowski to historyk sztuki, którego dorobek i wkład w badania nad architekturą i sztuką romańską jest nie do przecenienia. Jest autorem niezliczonych prac naukowych, członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i zagranicą, a także laureatem prestiżowych nagród. Wystawa w gnieźnieńskim Muzeum zaprezentuje tym razem osiągnięcia prof. Świechowskiego w dziedzinie fotografii, która jest jego pasją już od lat studenckich. Dla zwiedzających będzie to okazja do odbycia podróży w świat sztuki średniowiecznej widzianej okiem znawcy tematu.

Zgromadzone na ekspozycji fotografie zostały wykonane w różnym czasie. Najstarsze powstały w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych minionego wieku i przedstawiają najważniejsze zabytki architektury i rzeźby romańskiej we Francji. Stanowiły one trzon ekspozycji „Gallia romanica” pokazywanej w 2006 roku w Muzeum Architektury we Wrocławiu, a w latach 2007 – 2010 goszczącej w kilku muzeach czeskich i morawskich, które opublikowały czeską wersję katalogu.

W 2012 roku prof. Świechowski, będąc ponownie we Francji, dokonał interesującej konfrontacji. W ciągu ponad półwiecza, jakie minęło od powstania pierwszych zdjęć, zmianie uległy kryteria odbioru treści i formy sztuki dawnej. Dzięki wszechstronnym pracom konserwatorskim została zrealizowana wizja „białych katedr”, przedmiot marzeń Augusta Rodina. Przykładem takiej transformacji jest wspaniale wyrzeźbiona fasada kościoła Notre Dame la Grande w Poitiers (fot. 1). Fotografia tego obiektu, jak i wielu innych będących owocem ostatniej podróży prof. Świechowskiego po Francji, po raz pierwszy prezentowane są szerszej publiczności w gnieźnieńskim Muzeum.

Wystawę wzbogaca ponad 70 fotografii katedr powstałych w dobie gotyku na terenie Wielkiej Brytanii. Realizacja tego niełatwego zadania była możliwa jedynie dzięki szczęśliwej zbieżności tematycznej z programem naukowych objazdów Anglii podejmowanych przez Kielecki Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki w ostatnich latach. Aranżację wystawy dopełniają oryginalne detale architektoniczne z katedry gnieźnieńskiej pochodzące z epoki romańskiej i gotyckiej ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego.

Wystawie towarzyszą pięknie wydane dwujęzyczne katalogi. Autorem słowa wstępnego oraz interesującego wykładu na temat specyfiki architektury średniowiecznej, zawartych w katalogach, jest prof. Zygmunt Świechowski.

Notka biograficzna:

Profesor dr hab. Zygmunt Świechowski, ur. 18.02.1920 r. w Poszeszuwicach, jeden z najwybitniejszych znawców sztuki romańskiej w Polsce. Studiował historię sztuki w Poznaniu, był uczniem prof. Szczęsnego Dettloffa. Od 1948 r. związany z Wrocławiem, początkowo z Politechniką Wrocławską. W latach 1963-1978 kierownik Katedry Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1978-1998 dyrektor Instytutu Urbanistyki i Architektury Politechniki Łódzkiej. Wykładał na uniwersytetach we Francji, Włoszech i Niemczech, współpracował m.in. z Centre d’Etudies Superieures de Civilisation Medievale w Poitiers. Od 2000 r. członek Rady Muzealnej Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Autor wielu artykułów, monografii i książek z zakresu historii sztuki, szczególnie średniowiecznej, z których do najważniejszych należą: Architektura na Śląsku do połowy XIII w., Warszawa 1955; Osteuropäische Architektur und Plastik, [w] Das Mittelalter II, Das Hohe Mittelalter, Propyläen-Kunstgeschichte, Berlin 1972; Sculpture romane d’Auverne, Clermont-Ferrand, 1973; Wenetobyzantinische Fassadenreliefs im Klosterhof zu Berlin-Glienicke, Festschrift für Otto Simson zum Geburstag, Berlin 1977; Sztuka Romańska w Polsce, Warszawa 1982; Romanische Reliefs von venezianischen Fassaden, „Patere e Formelle” (z Alberto Rizzim), Wiesbaden 1982; Patria Polonorum (z Ewą Świechowską), Warszawa 1995; The Architecture of the Cistercians in Poland, Polish and English Responses to French Art and Architecture, Contrasts and Similarities, Birkbeck College, University of London, 1994.

Profesor Świechowski jest odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 1997), Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (w 2009). A w 2008 roku Polski Komitet Narodowy ICOMOS przyznał Mu prestiżową nagrodę im. Jana Zachwatowicza.