Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22
 Turystyka Gniezno
Powrót

Henryk Samsonowicz kolejnym laureatem „Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego”


Z inicjatywy Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 12 czerwca 2009 roku podjął Uchwałę o ustanowieniu „Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego”.


Nagroda jest honorowa, przyznawana raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Laureata wyłania, spośród zgłoszonych kandydatów, dziewięcioosobowa Kapituła Nagrody.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego zostali: prof. dr hab. Gerard Labuda, prof. dr hab. Zofia Kurnatowska, prof. dr hab. Jerzy K. Strzelczyk, prof. dr hab. Zygmunt Świechowski oraz prof. dr hab. Klementyna Żurowska.

Do grona laureatów nagrody w tegorocznym konkursie dołącza prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, a uroczyste wręczenie statuetki Lednickiego Orła Piastowskiego odbędzie się 10 czerwca 2014 roku o godz. 12:00 w siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Historia Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

Jednym z najważniejszych ośrodków osadniczych na mapie kulturowej wczesnośredniowiecznej Polski, z okresu kształtowania się naszej państwowości, jest Ostrów Lednicki – wyspa na Jeziorze Lednica – w środkowej części Wielkopolski. Od II poł. X wieku, pomijając wcześniejsze formy osadnicze, znajdował się tu rezydencjonalny ośrodek pierwszych książąt piastowskich, który obok Poznania i Gniezna do czasu osadzenia się władzy centralnej w Krakowie, był najważniejszym stołecznym ośrodkiem kształtującego się w nowych ramach państwa polskiego. Kustoszem tego ośrodka jest Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Mając na uwadze historyczną rangę tego ośrodka i jego znaczenie dla kultury polskiej w 2009 roku dyrekcja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o ustanowienie nagrody, która będzie honorowała osoby i instytucje, które wniosły szczególny wkład w „zdobywanie i propagowanie wiedzy o Piastach – początkach naszego Państwa oraz (…) przekazywania unikalnej wiedzy o dynastii piastowskiej w sposób przystępny przeciętnemu odbiorcy, także przez prezentowanie chronionego piastowskiego dziedzictwa kulturowego (z: Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego). Wniosek spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który w dniu 12 czerwca 2009 roku Uchwałą nr 2694/2009 ustanowił

„Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego”

Nagrodę przyznaje raz w roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Wnioski kandydatów do nagrody zgłaszane przez różne instytucje prawne i fizyczne rozpatruje i wyłania Kapituła Nagrody działająca w składzie: Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, Arcybiskup Metropolita Poznański, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego i sekretarz Kapituły.

Nagroda ma charakter honorowy. Laureat otrzymuje brązową statuetkę przedstawiającą stylizowanego orła piastowskiego, u której podstawy widnieje nazwa Nagrody, imię i nazwisko oraz rok edycji. Laureat otrzymuje także dyplom, ozdobiony symbolicznym wizerunkiem orła nawiązującym do orła ze statuetki.

Statuetka została opracowana przez artystkę plastyka panią dr Beatę Sobczyk a dyplom przez pana Wojciecha Kujawę. Odlew statuetki wykonał znakomity brązownik pan Julian Kwieciński.

„Idea ustanowienia Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego wynika ze szczególnej roli Województwa Wielkopolskiego, które dziedziczy spuściznę wielkiego rodu Piastów – założycieli Państwa Polskiego.

Honorowa Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego ma za zadanie docenienie wybitnych badań naukowych i wszelkiej promocji wiedzy dotyczącej dynastii piastowskiej, a także ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Nieustannie są prowadzone i wydawane publikacje na temat dynastii piastowskiej. Istnieją muzea i inne instytucje chroniące dorobek naszych przodków. Jednak powszechniejsza wiedza na ten temat w Polsce pozostaje na niezmienionym, podręcznikowym poziomie. Za granicą wkład Piastów w dzieje Europy jest znany jedynie wąskiemu gronu specjalistów. Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego ma zatem na celu docenienie wysiłku za szczególny wkład w zdobywanie i propagowanie wiedzy o Piastach – początkach naszego Państwa.

Stylizowany orzeł przedstawiony na statuetce stanowi odniesienie do legendarnych i historycznych symboli państwowości polskiej, a ruiny na Ostrowie Lednickim do rezydencji pierwszych Piastów, jednego z najstarszych i najlepiej zachowanych do naszych czasów obiektów architektonicznych z okresu tworzenia państwowości polskiej, gdzie rezydowali pierwsi piastowscy władcy Mieszko I i Bolesław Chrobry (…)”.


(z uzasadnienia Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego)